Zaburzenia miofunkcjonalne – poradnik

Opis wydania

Poradnik dla rodziców i osób dorosłych dotkniętych zaburzeniami miofunkcjonalnymi. Publikacja polskiego Stowarzyszenia Castillo Moralesa.

Let`s work together